Dlaczego warto?

  • Kompleksowa ochrona dopasowana do potrzeb osób podróżujących
  • Indywidualna konfiguracja zakresu ubezpieczenia
  • Obliczenie składki zajmie mniej niż minutę

Opis ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń podróżnych You Can Drive & Travel został przygotowany dla młodych osób wyjeżdżających za granicę. Ochroną objęte są zarówno Twoje życie i zdrowie, jak i bagaż czy sprzęt sportowy. Dodatkowo ochroną objęte są szkody wyrządzone przez Ciebie (lub innych ubezpieczonych) osobom trzecim.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Nieszczęśliwy wypadek
  • Choroba
  • Utrata, kradzież bagażu
  • Uszkodzenie cudzego mienia

Zakres pakietów

Wariant Podstawowy Rozszerzony
Koszty Leczenia i Assistance 200 000 zł 400 000 zł
NNW 20 000 zł 40 000 zł
OC w Życiu Prywatnym 200 000 zł 400 000 zł
Ubezpieczenia dodatkowe
Bagaż 5 000 zł 5 000 zł
Assistance Pojazdu 10 000 zł 10 000 zł
Rozszerzenia ochrony
Choroba przewlekła +
Praca wysokiego ryzyka / wyczynowe uprawianie sportu +
Sporty ryzykowne +

Oblicz składkę w mniej niż minutę!

Pytania i odpowiedzi

Nie, ubezpieczenie chroni tylko w czasie wyjazdów zagranicznych. W przypadku transportu lotniczego lub wodnego za rozpoczęcie podróży uważa się przejście odprawy celnej.

Karta EKUZ pokrywa tylko podstawowe koszty świadczone w placówkach publicznych.

Ochrona na polisie może rozpocząć się od dnia kolejnego od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie podróżne chroni na terenie Całego Świata z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii oraz Chin.

Tak, ochrona świadczona jest przez 7 dni od daty wystąpienia aktu terroru. Suma ubezpieczenia Kosztów Leczenia ograniczona jest wtedy do 50 %.
Z ochrony wyłączone są kraje, co do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ostrzega na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Na jednej polisie można ubezpieczyć maksymalnie 10 osób. Aby ubezpieczyć więcej osób, należy wykupić kolejną polisę.

Tak, będziesz wtedy ubezpieczającym na polisie, a osoby dla których wykupujesz polisę będą ubezpieczonymi.

Tak, należy wtedy wybrać odpowiednie rozszerzenie na ścieżce sprzedaży.