Dlaczego warto?

  • Zakres koszyków dopasowany zarówno do potrzeb osób posiadających własne mieszkanie jak i wynajmujących
  • Wybierz samodzielnie zakres spośród przygotowanych wariantów
  • Obliczenie składki zajmie mniej niż minutę

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie You Can Drive & Live to kompleksowa oferta, która pozwoli ochronić Twoją nieruchomość, wyposażenie oraz rzeczy osobiste. Oprócz nieruchomości ochroną mogę zostać objęte również Twoje bliskie osoby (w ramach NNW i OC w życiu prywatnym). Ponadto pomożemy Ci w nagłych, nieprzewidzianych wypadkach np. pomoc hydraulika, ślusarza czy specjalisty od sprzęty RTV AGD w ramach ubezpieczenia assitance.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Pożar
  • Zalanie
  • Kradzież
  • Przepięcie
  • Inne Zdarzenia Losowe

Zakres pakietów

Wariant Ryczałt Pełna ochrona
Mury + +
Wyposażenie + +
Rzeczy osobiste + +
Ochrona od ognia i zdarzeń losowych + +
Ochrona od kradzieży +
Suma ubezpieczenia 50 000 zł Definiowana przez Klienta

Ubezpieczenia dodatkowe

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 100 000 zł 100 000 zł
Następstwa nieszczęśliwych wypadków 30 000 zł 30 000 zł
HOME Assistance 5 000 zł 5 000 zł

Oblicz składkę w mniej niż minutę!

Pytania i odpowiedzi

Niestety nie, w You Can Drive & Live możliwe jest ubezpieczenie tylko mieszkania. Jeśli chcesz ubezpieczyć dom sprawdź ofertę mtu24.pl

Tak, ochroną mogą zostać objęte nieruchomości o wartości do 1 000 000 zł.

W wariancie Ryczałt ubezpieczenie obejmuje ochronę od ognia i zdarzeń losowych do sumy ubezpieczeniowej 50 000 zł. Natomiast w wariancie Pełna Ochrona dodatkowo ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież. Suma ubezpieczenia w tym wariancie definiowana jest przez Klienta.

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym chroni od finansowych konsekwencji szkód spowodowanych osobom trzecim. Ochrona dotyczy zarówno szkód na osobie, jak i w mieniu.

Szkoda na osobie to zdarzenie skutkującą uszkodzeniem czyjegoś ciała, jego inwalidztwo lub śmierć, np.: gdy potrącisz kogoś jadąc rowerem lub Twój pies ugryzie przechodnia na ulicy. W przypadku takich zdarzeń ERGO Hestia wypłaci odszkodowanie.

Szkoda na mieniu to zdarzenie skutkujące uszkodzeniem cudzego mienia, np.: w sytuacji, gdy Twoje dziecko wybije piłką okno sąsiada lub niezakręcony kran spowoduje zalanie sąsiada mieszkającego piętro niżej. ERGO Hestia pokryje koszty szkód spowodowanych przez takie zdarzenia.

Ochroną objęty jest Ubezpieczony, niepełnoletnie dzieci Ubezpieczonego oraz osoby bliskie Ubezpieczonego, w tym pełnoletnie dzieci, wspólnie z nim zamieszkujące.