Dlaczego warto?

  • Ubezpieczenie dostępne w każdym z trzech pakietów
  • Wypłacamy świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia wypłatę świadczenia w sytuacji  wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Nieszczęśliwy wypadek
  • Śmierć

Zakres pakietów

Wariant Podstawowy Rozszerzony
Suma ubezpieczenia 20 000 zł 40 000 zł

Oblicz składkę w mniej niż minutę!

Pytania i odpowiedzi

Tak, jeżeli doznałeś w podróży trwałego uszczerbku, wypłacimy Ci dodatkowe świadczenie z ubezpieczenia NNW.

Tak, jeżeli nastąpi zgon osoby ubezpieczanej, ERGO Hestia wypłaca świadczenie w wysokości 200 % sumy ubezpieczenia.

W przypadku kilku uszczerbków na zdrowiu ERGO Hestia wypłaca świadczenie za wszystkie uszczerbki objęte ochroną ubezpieczeniową maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.