Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów  zapewnia bezpieczeństwo finansowe, na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, do których może dojść w czasie poruszania się pojazdem, w trakcie postoju czy nawet parkowania. OC posiadaczy pojazdów jest obowiązkowe. Dodatkowo możesz wybrać np. autocasco, NNW kierowcy i pasażera czy assistance.

Czym jest ubezpieczenie? Definicji jest wiele. Naszym zdaniem istotę rzeczy oddaje ta: ubezpieczenie to instrument pozwalający zastąpić dużą, ale niepewną stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, niewielką, ale za to pewną stratą, czyli składką ubezpieczeniową. Innymi słowy: płacąc niewielką składkę uwolnisz się od ryzyka poniesienia dużo wyższych kosztów powstałej szkody, które mogłyby spowodować  poważne kłopoty finansowe.

Kolizje, wypadki czy kradzieże mogą przytrafić się każdemu i doprowadzić do znacznych strat, sięgających nawet kilkuset tysięcy złotych. Dobrze dobrane ubezpieczenie komunikacyjne sprawi, że koszty nieszczęśliwych zdarzeń oraz organizację pomocy weźmie na siebie ubezpieczyciel – Ty musisz jedynie opłacić składkę.

Ubezpieczenia dzielą się na dobrowolne i obowiązkowe. W ubezpieczeniach komunikacyjnych obowiązkowa jest polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zaś ubezpieczenie autocasco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy assistance są dobrowolne.

Po co jest OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC ma zabezpieczyć kierowcę na wypadek szkód, które może on wyrządzić innym osobom. Regułą jest, że ten, kto powoduje szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia, czyli wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, ponieważ chroni poszkodowanego na wypadek sytuacji, gdyby sprawca nie był w stanie z własnej kieszeni pokryć wyrządzonych przez siebie szkód.

Od czego chroni OC?

Może się zdarzyć, że w wyniku kolizji ucierpią także inni uczestnicy ruchu. Wieloletnie leczenie, rehabilitacja, koszty zmiany zawodu, a nawet renta w przypadku obniżenia bądź utraty możliwości zarobkowych poszkodowanego – to tylko kilka ze świadczeń, które musi pokryć sprawca wypadku, a z których zwalnia polisa OC. Rekordzista, który nie miał polisy OC, musi wypłacić odszkodowania w kwocie aż 1,6 mln zł.

Za kierowcę, który nie ma ubezpieczenia OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który potem dochodzi od nieubezpieczonego kierowcy zwrotu pieniędzy.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Ubezpieczenie OC w You Can Drive ma jeszcze jedną dodatkową zaletę. ERGO Hestia jest jednym z ubezpieczycieli, którzy wprowadzili bezpośrednią likwidację szkód (BLS). BLS polega na tym, że w razie kolizji z winy innego kierowcy postępowanie likwidacyjne przeprowadza ubezpieczyciel poszkodowanego, który następnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy szkody. Jeśli więc kupisz polisę OC w You Can Drive, to nawet jeśli szkoda będzie z winy innego kierowcy, jej likwidacją oraz wypłatą odszkodowania zajmie się ERGO Hestia.

Autocasco chroni samochód

Zupełnie inną rolę niż OC pełni autocasco (AC), które chroni wyłącznie interes posiadacza ubezpieczenia. AC to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Ochronie podlega samochód ubezpieczonego wraz z wyposażeniem. Ubezpieczenie to ma zrekompensować koszty naprawy pojazdu, w przypadku jego częściowego lub całkowitego  uszkodzenia.

Odszkodowanie z AC otrzymasz min. wtedy, gdy:

 • Twój samochód zderzy się z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami czy przedmiotami pochodzącymi spoza jego wnętrza,
 • pojazd zostanie uszkodzony przez osoby trzecie albo wskutek zdarzenia losowego, np. pożaru,
 • samochód lub jego część zostanie skradziony.

 

W trosce o kierowcę i pasażerów 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów zapewnia wypłatę świadczeń pieniężnych, w razie  poniesionego w wypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osób podróżujących pojazdem.

W przypadku śmierci, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, bliscy zmarłego otrzymają 100% sumy ubezpieczenia. Z kolei w przypadku doznania trwałego uszczerbku, ubezpieczony otrzyma określony procent sumy ubezpieczenia, zgodny z tabelą – załącznika do OWU. Wysokość świadczenia zależna jest od rodzaju urazu, który jest rezultatem wypadku.

 

Pomoc na drodze

W skład ubezpieczeń  komunikacyjnych wchodzi również ubezpieczenie assistance.  W ramach assistance zapewnimy pomoc w trudnych do przewidzenia sytuacjach, które mogą Cię spotkać na drodze.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń takich jak:

 • pokrycie kosztów naprawy auta w miejscu awarii,
 • organizacja i pokrycie kosztów holowania samochodu,
 • dowóz paliwa
 • kontynuacji podróży

W bardziej rozbudowanym wariancie assistance może obejmować także pokrycie min. kosztów:

 • wynajmu samochodu zastępczego
 • pobytu w hotelu
 • odbioru i dostarczenia pojazdu
 • parkingu strzeżonego

 

Pełną listę świadczeń dostępnych w ubezpieczeniu assistance znajdziesz w OWU.

 

Oprócz ubezpieczeń opisanych powyżej, w You Can Drive możesz dodatkowo wykupić ochronę szyb czy opon.

 

W ubezpieczeniu szyb organizujemy i pokrywamy koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby.

 

Dla klientów, którzy wykupią Ubezpieczenie opon, w przypadku uszkodzenia ogumienia pojazdu, zorganizujemy naprawę uszkodzonych opon na miejscu zdarzenia lub zorganizujemy holowanie do 150 km.

Polecane artykuły

Porady

Jesteśmy marką grupy ERGO Hestia

You Can Drive to marka Grupy ERGO Hestia, dedykowana internetowej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych o...

29.03.2018

12:38

Porady

Doceniamy Twoją niezależność – You Can Drive

Po polskich drogach jeździ około 1,5 mln młodych kierowców, ale młody kierowca samochodu nie jest najbardziej pożądan...

08.12.2017

12:38

Porady

Zdarza się…

Szkody nie przewidzimy. Czasem jest to wynik naszej nieuwagi, innym razem czyjegoś błędu. Niezależnie od okoliczności...

07.12.2017

7:38

Porady

Jaki dowód zawarcia ubezpieczenia OC jest honorowany przez policję?

Posiadacz pojazdu zawsze powinien mieć przy sobie potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dokume...

26.03.2018

12:22

Porady

Oszczędność czasu i wygoda

Chcesz kupić ubezpieczenie, ale nie masz czasu na wypełnianie dokumentów? Żyjesz w biegu, a wszelkie formalności woli...

26.03.2018

12:14

Porady

Poznaj Niecodzienny Poradnik Bezpiecznej Jazdy

Kierowcy z pasją, fani szybkiej, ale przede wszystkim bezpiecznej i kulturalnej jazdy przedstawiają niecodzienne spos...

26.03.2018

12:19

Ubezpieczenia komunikacyjne

Przerwa w ubezpieczeniu OC i AC – co ze zniżkami?

Wysokość zniżki za rok bezszkodowej jazdy bywa różna, zwykle jest to 5-15%. W ofercie You Can Drive, po 5 latach moż...

29.03.2018

14:31

Ubezpieczenia komunikacyjne

Szybko likwidujemy szkody

Jeśli zależy Ci na jakości i sprawnej obsłudze to masz kolejny argument za skorzystaniem z oferty You Can Drive. U na...

26.03.2018

12:12

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne służą do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, do kt...

08.12.2017

12:39

Ubezpieczenia OC

Wybór ubezpieczenia przy zakupie OC ma znaczenie. Zmieniamy rynek ubezpieczeń.

1 kwietnia 2015 roku ERGO Hestia razem z 7 największymi polskimi ubezpieczycielami przystąpiła do wspólnego przedsięw...

26.03.2018

12:25