Ogólne warunki ubezpieczeń YouCanDrive

Regulamin serwisu internetowego YouCanDrive

Errata_YCD

OWU-Autocasco-09-01-17-1

OWU-Auto-Pomoc-09-01-17-1

OWU-Auto-Szyby-09-01-17-1

OWU-Bagaż-09-01-17-1

OWU-Mini-Autocasco-09-01-17-1

OWU-NNW-KiP-09-01-17-1

OWU-Samochód-zastępczy-09-01-17-1

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-14-01-16

OWU-Niezbędnik-Podróżnika-Polska-09-01-17

OWU-Niezbędnik-Podróżnika-Zagranica-09-01-17

OWU-OC-Polska-09-01-17

OWU-OC-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Polska-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpiezczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania-09-01-17

OWU-NNW-09-01-17.pdf

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-09-01-17

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-09-01-17

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-09-01-17.pdf

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-09-01-17

Zasady-skladania-i-rozpatrywania-reklamacji

Regulamin Kodów Rabatowych You Can Drive - obowiązujący od 17 kwietnia 2017 roku

OWU-Autocasco-01-01-16

OWU-Auto-Pomoc-01-01-16

OWU-Auto-Szyby-01-01-16

OWU-Bagaż-01-01-16

OWU-Mini-Autocasco-01-01-16

OWU-NNW-KiP-01-01-16

OWU-Samochód-zastępczy-01-01-16

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-01-01-16

OWU-Autocasco-01-07-15

OWU-Auto-Pomoc-01-07-15

OWU-Auto-Szyby-01-07-15

OWU-Minicasco-01-07-15

OWU-NNW-KiP-01-07-15

OWU-Samochód-zastępczy-01-07-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-01-07-15

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-14-01-16

OWU-Autocasco-02-03-15

OWU-Auto-Pomoc-02-03-15

OWU-Minicasco.-02-03-15

OWU-NNW-KiP-02-03-15

OWU-Samochód-zastępczy-02-03-15

OWU-Szyby-02-03-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-02-03-15

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-14-01-16

OWU-Niezbędnik-Podróżnika-Polska

OWU-Niezbędnik-Podróżnika-Zagranica

OWU-OC-Polska

OWU-OC-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Polska

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica

OWU-Ubezpiezczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania

OWU-NNW-01-01-16

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-01-01-16

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-01-01-16

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-01-01-16

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Polska-01-03-15

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Zagranica-01-03-15

OWU-OC-Polska-01-03-15

OWU-OC-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica-01-03-15

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Zagranica-01-03-15

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-Zagranica-01-03-15

OWU-OC-Polska-01-03-15

OWU-OC-Zagranica-01-03-15

OWU-NNW-01-03-15

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-01-03-15

OWU-NNW-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-01-03-15

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-01-03-15

Regulamin serwisu internetowego YouCanDrive