Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

jak zgłosić szkodę

Jak zgłosić szkodę

Przez internet.
Jeżeli jesteś naszym klientem, skorzystaj z elektronicznego formularza do zgłaszania szkód dostępnego w Twoim eKoncie ubezpieczeniowym (https://ekonto.hestia.pl). W ten sposób możesz zgłosić szkody wyłącznie z własnej polisy ubezpieczeniowej. Przygotowaliśmy bardzo przejrzysty formularz, którego wypełnienie nie sprawi Ci żadnych trudności. Doskonale wiemy, że nie musisz znać się na ubezpieczeniach.

Możesz też do nas zadzwonić.
Przez całą dobę dyżurują nasi konsultanci infolinii. Dostępni są pod numerami 0 801 55 50 50 lub +48 (58) 555 50 50. Zgłaszać szkodę przez telefon mogą także te osoby, które nie są naszymi klientami, ale zostały poszkodowane przez Ciebie lub innych klientów You Can Drive.


Kto i gdzie powinien zgłosić szkodę?

Kiedy doszło do szkody, np. wypadku samochodowego czy zalania mieszkania, zdarza się, że kłopotliwa sytuacja dotyczy kilku osób, nierzadko posiadających ubezpieczenia w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Sprawdź, w jakiej firmie należy zgłosić szkodę, w zależności od tego, kto jest jej sprawcą:

  • W sytuacji, gdy to Ty jesteś sprawcą szkody lub sprawca jest nieznany – zgłoś szkodę ze swojej polisy korzystając z formularza w eKoncie ubezpieczeniowym (https://ekonto.hestia.pl) lub naszej infolinii. Natomiast, jeżeli wyrządziłeś szkodę komuś innemu, to sam poszkodowany powinien ją zgłosić na naszej infolinii.

  • W sytuacji, gdy ktoś inny spowodował szkodę, która Cię dotknęła – zgłoś ją w ramach polisy sprawcy, w jego towarzystwie ubezpieczeń. Będziesz mógł to zrobić tylko wtedy, gdy sprawca miał wykupioną polisę Odpowiedzialności Cywilnej. Jeżeli jej nie ma, pozostaje Ci zgłosić szkodę ze swojego ubezpieczenia w Twoim towarzystwie ubezpieczeń lub wytoczyć sprawcy proces sądowy o odszkodowanie.