Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

jak odnowić polisę

Jak odnowić polisę

Odnowienie polisy - pamiętamy o wszystkim.

W przypadku polis rocznych w You Can Drive nie musisz pamiętać kiedy kończy Ci się ubezpieczenie.

Na 6 tygodni przed datą zakończenia ochrony ubezpieczeniowej na adres email podany podczas rejestracji / zakupu polisy, wyślemy ofertę kontynuacji ubezpieczenia. Zaproponujemy w niej nową wysokość składki, ustaloną przy zastosowaniu aktualnej taryfy składek, a także przedstawimy inne zmiany umowy ubezpieczenia, obowiązujące w kolejnym roku ubezpieczenia. W celu zaakceptowania oferty nie musisz nic robić. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie informacji zwrotnej wznowimy polisę na warunkach przedstawionych w ofercie. Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi produktami lub innym zakresem produktów niż te przedstawione w ofercie, prosimy o kontakt drogą mailową poprzez udzielenie odpowiedzi na maila z ofertą. Niezwłocznie wyślemy nową ofertą wznowieniową uwzględniającą dodatkowe produkty. Nowa polisa pojawi się w eKoncie nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem ochrony polisy, z której nastąpi wznowienie. Nowy numer konta będzie widoczny na polisie. Dodatkowo możesz również opłacić polisę kartą lub ePrzelewem z poziomu eKonta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jeżeli na dzień przed końcem ochrony ubezpieczeniowej nie wypowiesz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) mamy obowiązek automatycznego kontynuowania ubezpieczenia na kolejny rok.

You Can Drive robi dla Ciebie więcej. Zapewniamy Ci automatyczną kontynuację wszystkich pozostałych ubezpieczeń dobrowolnych zawartych na rok. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU) w rozdziale „Okres ubezpieczenia i czas trwania naszej odpowiedzialności”.