Dlaczego warto?

  • Wypłacimy odszkodowanie jeśli Twój bagaż lub/i sprzęt sportowy zostanie np. skradziony lub zrabowany
  • Ochroną objęte jest również zagubienie lub uszkodzenie bagażu oraz sprzętu sportowego przez przewoźnika
  • Ubezpieczenie dostępne jako dodatek w każdym z trzech pakietów

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Bagaż i Sprzęt Sportowy  chroni Twoje rzeczy osobiste zabrane w podróż zagraniczną. Bagaż oraz sprzęt sportowy chronimy zarówno od kradzieży jak i rabunku. Ponadto ochroną objęte jest uszkodzenie lub utrata np. na skutek zdarzenia losowego.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Uszkodzenie sprzętu sportowego lub/i zawartości bagażu przez linie lotnicze
  • Opóźnienie dostarczenia bagażu lub/i sprzętu sportowego przez przewoźnika
  • Kradzież sprzętu sportowego lub/i bagażu z przechowalni lub pokoju hotelowego
  • Zagubienie bagażu lub/i sprzętu sportowego powierzonego przewoźnikowi

Zakres pakietu

Suma ubezpieczenia 5 000 zł

Oblicz składkę w mniej niż minutę!

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli dojdzie do udokumentowanej zwłoki w dostarczeniu bagażu do miejsca pobytu Ubezpieczonego, przekraczającej 5 godzin (wynikającej z winy licencjonowanego przewoźnika), pokryjemy koszty artykułów pierwszej potrzeby.

Tak, pod warunkiem zgłoszenia kradzieży jednostce policji w kraju, w którym doszło do zdarzenia.

ERGO Hestia nie wypłaci odszkodowania za szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu. Takie roszczenie powinno być skierowane do przewoźnika, który spowodował uszkodzenie (np. linie lotnicze).

ERGO Hestia nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu powodujące wyłącznie utratę walorów estetycznych, które nie powodują braku możliwości dalszego użytkowania sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

ERGO Hestia pokryje koszty wypożyczenia sprzętu sportowego – do 500 zł. Ponadto wypłacimy odszkodowanie za utracony sprzęt – do wysokości sumy ubezpieczenia.