Ubezpieczenie skierowane do:

 • osób fizycznych
 • jednoosobowych działalności gospodarczych (ubezpieczamy na PESEL)

Pojazdy, które przyjmujemy do ubezpieczenia:

 • samochody osobowe, terenowe
 • dostawcze, osobowo-ciężarowe o ładowności do 850 kg

Zakres terytorialny:

 • ochroną objęte są zdarzenia na terenie całego świata

Zakres ochrony:

 • przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem pojazdu
 • ochroną objęty jest kierowca i pasażerowie na całym świecie
 • wypłacamy procent SU określonej w umowie zgodny z tabelą załączoną w OWU (system świadczeń stałych)
 • koszty leczenia poniesione w Polsce zwracane są do 30% sumy ubezpieczenia NNW
 • wypłacamy świadczenie w przypadku śmieci ubezpieczonych osób

Chronimy od zdarzeń takich jak:

 • Ochroną objęte zdarzenia wynikające z użytkowania pojazdu, także podczas:
  wsiadania lub wysiadania z pojazdu
 • naprawy pojazdu na trasie
 • obsługi pojazdu (tankowania paliwa, rozładunku bagażnika)

Suma ubezpieczenia:

 • 10 000 zł
 • 20 000 zł

Korzyści:

 • poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas podróżowania samochodem
 • gwarantujemy wypłatę świadczenia finansowego za trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zapewniamy wypłatę środków pieniężnych w przypadku czasowej niezdolności do pracy lub nauki
 • pokrywamy min. koszty pobytu w placówce medycznej, badań, zabiegów, lekarstw etc.
 • możesz sam wybrać sumę ubezpieczenia, która odpowiada Twoim potrzebom
 • w przypadku śmieci ubezpieczonego wypłacamy świadczenie rodzinie zmarłego
 • ubezpieczenie chroni na terenie Polski oraz za granicą
 • wypłata świadczeń gwarantowana przez ERGO Hestię

 

Zobacz więcej w ogólnych warunkach ubezpieczenia: