Ubezpieczenie skierowane do:

 • osób fizycznych
 • jednoosobowych działalności gospodarczych (ubezpieczamy na PESEL)

Pojazdy, które przyjmujemy do ubezpieczenia:

 • samochody osobowe, terenowe
 • dostawcze, osobowo-ciężarowe o ładowności do 850 kg

Ubezpieczenie skierowane do Klienta, który potrzebuje ochrony od najpoważniejszych szkód:

 • kradzieży pojazdu
 • szkody całkowitej
 • szkody częściowej

Ochrona min. w przypadku:

 • zderzenia z innym pojazdem, przedmiotem
 • aktów wandalizmu
 • pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działania innych sił przyrody

Wartość pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia:

 • wartość zgodna z wyceną pojazdu wg Eurotax na dzień zawarcia ubezpieczenia
 • pojazdy o maksymalnej wartości 150 000 zł

Upraszczamy ubezpieczenie:

 • brak możliwości wyboru dodatkowych udziałów własnych
 • brak stałej sumy ubezpieczenia
 • brak możliwości zniesienie konsumpcji SU
 • warianty likwidacji szkody: kosztorys, Sieć Partnerska*

Korzyści dla Klienta:

 • poczucie bezpieczeństwa – w przypadku szkody bądź kradzieży wypłacimy należne odszkodowanie bez zbędnych formalności
 • ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody całkowitej lub częściowej
 • atrakcyjna cena dopasowana do potrzeb właściciela pojazdu
 • Klient buduje swoją historię ubezpieczenia

 

* klient który wybierze wariant Sieć Partnerska może zlikwidować szkodę w wariancie kosztorysowym – na własne życzenie

 

Zobacz więcej w ogólnych warunkach ubezpieczenia: