Każdy rok bezszkodowej jazdy rozumiany jako:

  • posiadanie ubezpieczenia OC i brak zdarzeń powodujących roszczenie osób trzecich z naszej polisy OC lub
  • posiadanie ubezpieczenia AC i brak wypłaconych odszkodowań

jest nagradzany przez ubezpieczyciela przyznaniem zniżki w ubezpieczeniu OC i/lub AC.

Można uzbierać sporą zniżkę

Wysokość zniżki za rok bezszkodowej jazdy bywa różna, zwykle jest to 5-15%. W ofercie You Can Drive,  po 5 latach można wygenerować maksymalną zniżkę, dzięki której zapłacisz niższą składkę!

Niestety przerwy w ubezpieczeniu mogą wpływać na poziom udzielonej zniżki. A może przecież zdarzyć się tak, że przez jakiś czas nie będziesz mieć samochodu.

Liczy się ostatnie 5 lat

Poszczególne zakłady ubezpieczeń mogą w inny sposób podchodzić do kwestii zniżek i sytuacji, oraz
przerw w ubezpieczeniu. W ofercie You Can Drive bierzemy pod uwagę 5 ostatnich lat pod warunkiem, że posiadałeś w tym okresie ubezpieczenie.

U nas na etapie zawierania ubezpieczenia podajesz czas, w którym ubezpieczałeś pojazdy przez 5 ostatnich lat. Jeśli w tym okresie nie miałeś szkód, otrzymasz maksymalną zniżkę. Natomiast jeśli przez ten czas posiadałeś ubezpieczenie krócej (np. miałeś rok lub dwa lata przerwy) to te lata pomniejszą liczbę  okresu bezszkodowego.

Nawet, jeśli w czasie poprzedzającym pięcioletni okres posiadałeś ubezpieczenie (OC lub AC), przebieg z tego okresu nie będzie brany pod uwagę, zarówno wtedy, gdy nie było szkód, ale również jeżeli w tamtym okresie szkody występowały.