Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenia dodatkowe

Do powyższych ubezpieczeń oferujemy także zestaw produktów dodatkowych, z których możesz wybrać te, które odpowiadają Twoim potrzebom. Kolumny OC i OC+AC oznaczają, w którym wariancie dane ubezpieczenie jest dostępne.

Ubezpieczenie dodatkowe

Opis

OC

OC+AC

OWU

Minicasco

Polisa obejmuje ochroną samochód wraz z wyposażeniem w zakresie tych samych szkód co w przypadku AC. Różnica polega na tym, że odszkodowanie wypłacane jest jedynie wtedy, gdy wystąpi szkoda całkowita tzn. kradzież pojazdu lub uszkodzenia przekraczające 70% jego wartości rynkowej. Mówiąc inaczej, jest to usługa, które ochroni Cię w sytuacji szkód totalnych w Twoim aucie.

x

link

Auto Pomoc - Basic

Obejmuje organizację i pokrycie kosztów holowania samochodu jeżeli został on uszkodzony w następstwie kolizji z innym pojazdem.

x

link

Auto Pomoc – Standard Polska

Polisa gwarantuje organizację i pokrycie kosztów naprawy samochodu w miejscu awarii lub koszty jego holowania. Dodatkowo w przypadku innych zdarzeń niż awaria lub unieruchomienie mogą być pokryte koszty parkingu strzeżonego.

x

link

Auto Pomoc – Standard Europa

Zasada działania identycznie jak w przypadku opcji Auto Pomoc – Standard Polska. Zakres działania usługi rozszerzany jest na teren Europy.

x

link

Auto Pomoc – Premium

W skład pakietu wchodzi organizacja i pokrycie kosztów naprawy pojazdu w miejscu awarii lub koszty jego holowania. Dodatkowo zapewnia on m.in. pokrycie kosztów pobytu w hotelu lub transportu do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania.

x

link

Samochód zastępczy

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wynajmem pojazdu zastępczego na maksymalnie 3 dni.

x

x

link

NNW KiP

NNW kierowcy i pasażerów - następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z używania tego auta, powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. Możliwe jest także zakupienie polisy obejmującej ochroną jedynie kierowcę.

x

x

link

Bagaż

Bagaż przewożony w samochodzie jest ubezpieczony od uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia wskutek następujących zdarzeń: uszkodzenia samochodu spowodowanego zderzeniem się pojazdów, uszkodzenia auta spowodowanego zderzeniem z osobami, zwierzętami lub przedmiotami spoza jego wnętrza oraz pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody.

x

link

Auto Szyby

Naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby w pojeździe objętym usługą.

x

link