Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia OC

OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Suma ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej ustalona jest na mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152). Górna kwota naszej odpowiedzialności za szkody stanowi równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód dotyczących osób - 5 000 000 euro na każdego poszkodowanego;

2) w przypadku szkód dotyczących mienia - 1 000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte polisą bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ochrona obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, dotyczące mienia lub osób, przez objęty usługą OC samochód. Mogą to być na przykład następujące zdarzenia: uszkodzenie innego pojazdu w wyniku spowodowanego wypadku, potrącenie pieszego lub uszkodzenie ogrodzenia podczas zawracania na wąskiej drodze.

link do ustawy