Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

AC (Autocasco) - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia

Jest to usługa, w ramach której ochronie podlega samochód Ubezpieczonego wraz z wyposażeniem. W zakresie ochrony znajdują się następujące sytuacje:

1) zderzenia samochodu z innym pojazdem,

2) zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi spoza jego wnętrza,

3) uszkodzenia auta przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody,

4) kradzieży samochodu; w tym przypadku wymagamy opłacenia dodatkowej składki oraz posiadania w swoim pojeździe zainstalowanego jednego lub dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (w zależności od wartości auta).

Musisz jedynie pamiętać, że podczas tych zdarzeń nie mogą wystąpić żadne z sytuacji opisanych w paragrafie 6 OWU AC „Za co nie zapłacimy odszkodowania”. Wielu z wymienionych tam sytuacji można bardzo łatwo uniknąć (np. nie prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu i pilnować, aby osoba kierująca autem posiadała wymagane uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów).

Samochód wymieniony w polisie wraz z zaznaczonym przy wyliczaniu składki wyposażeniem ubezpieczony jest do kwoty równej jego wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy. Wartość ta ustalana jest na podstawie informacji otrzymanych od Ciebie podczas wypełniania formularza zakupowego. Jest to maksymalna wysokość odszkodowania, jaka może zostać wypłacona.

Posiadanie polisy AC zapewnia właścicielowi auta spokój i poczucie bezpieczeństwa.

link do OWU AC