Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Niezbędnik - Polska

Niezbędnik podróżnika - Polska

Naszym ubezpieczeniem są objęte:

  1. następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez osoby ubezpieczone w czasie podróży;
  2. assistance podróżny, który obejmuje:
    • powiadomienie maksymalnie dwóch wskazanych osób o nieszczęśliwym wypadku,
    • organizację i pokrycie kosztów wynajęcia, wyżywienia i podróży kierowcy, gdy Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku sam nie może prowadzić samochodu, a nie ma z nim w podróży innego kierowcy,
    • udzielanie informacji o placówkach medycznych w miejscu wystąpienia zdarzenia oraz numerach telefonów do lekarzy różnych specjalizacji;

link do OWU