Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Wyposażenie

Ubezpieczenie wyposażenia

Ubezpieczenie obejmuje mienie znajdujące się we wskazanej w polisie nieruchomości stanowiące wyposażenie pomieszczeń (w tym meble wbudowane), a także rzeczy osobiste osób zamieszkujących tę nieruchomość, stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób bliskich. Dodatkowo jako wyposażenie traktujemy rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane.

Wyposażenie domu lub mieszkania ubezpieczamy od szkód powstałych wskutek:

 1. pożaru,
 2. uderzenia pioruna,
 3. wybuchu,
 4. zalania,
 5. huraganu,
 6. gradu,
 7. lawiny,
 8. powodzi,
 9. działania ciężaru śniegu i lodu na elementy konstrukcyjne dachu lub elementy nośne budynków,
 10. uderzenia pojazdu,
 11. upadku statku powietrznego,
 12. upadku drzewa,
 13. kradzieży z włamaniem i rozboju (opcja)
 14. przepięcia (opcja)

Dodatkowo odpowiadamy za powstałe w związku z wystąpieniem szkody koszty uprzątnięcia pozostałości po niej.

link do OWU