• 1 START1/5

  • 3 KIEROWCA

  • 4 SAMOCHÓD

  • 5 PŁATNOŚĆ

WYPEŁNIJ

FORMULARZ

Ubezpieczenie dla Ciebie

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

?

?

?

?

?

Dane właściciela pojazdu

?
kalendarz

?
kalendarz

?

?

?

?

?

?

?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1 w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym prezentacji ofert ubezpieczenia. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zmieni się cel przetwarzania.*

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, indywidualne konto internetowe udostępnione przez Ubezpieczyciela) przy użyciu podanych przeze mnie danych kontaktowych.

Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot Numer telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Adres email: iod@ergohestia.pl

Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na stronie www.ergohestia.pl

<Czytaj więcej>