Infolinia sprzedażowa | Pn-Pt: 8:00 - 21:00 | Sob-Ndz: 9:00 - 21:00

8384054_m

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych

8384054_m

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych

 • Aktualizacja:
 • Dodano:
 • Ocena:
  1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
  Loading...

Ubezpieczenia komunikacyjne służą do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, do których może dojść w czasie poruszania się pojazdem, w trakcie postoju czy nawet parkowania. OC posiadaczy pojazdów jest obowiązkowe. Dodatkowo możesz zainwestować w autocasco, NNW kierowcy i pasażera oraz assistance.

Czym jest ubezpieczenie? Definicji jest wiele. Naszym zdaniem najbardziej istotę rzeczy oddaje ta: ubezpieczenie to instrument pozwalający zastąpić dużą, ale niepewną stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, niewielką, ale za to pewną stratą, czyli składką ubezpieczeniową. Innymi słowy: płacąc niewielką składkę uwolnisz się od ryzyka poniesienia dużo wyższych kosztów, które mogłyby spowodować  poważne kłopoty finansowe.

Kolizje, wypadki czy kradzieże mogą przytrafić się każdemu i doprowadzić do znacznych strat, sięgających nawet kilkaset tysięcy złotych. Dobrze dobrana polisa komunikacyjna sprawi, że koszty nieszczęśliwych zdarzeń oraz organizację pomocy weźmie na siebie ubezpieczyciel – Ty musisz jedynie opłacić składkę.

Ubezpieczenia dzielą się na dobrowolne i obowiązkowe. W ubezpieczeniach komunikacyjnych obowiązkowa jest polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zaś ubezpieczenie autocasco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i assistance są dobrowolne.

Po co jest OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC ma zabezpieczyć kierowcę na wypadek szkód, które może on wyrządzić innym osobom. Regułą jest, że ten, kto powoduje szkodę ze swojej winy, obowiązany jest do jej naprawienia, czyli wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, ponieważ chroni poszkodowanego na wypadek sytuacji, gdyby sprawca nie był w stanie z własnej kieszeni pokryć wyrządzonych przez siebie szkód.

Co pokrywa OC?

Może się zdarzyć, że w wyniku kolizji ucierpią także inni uczestnicy ruchu. Wieloletnie leczenie, rehabilitacja, koszty zmiany zawodu, a nawet renta w przypadku obniżenia bądź utraty możliwości zarobkowych poszkodowanego – to tylko kilka ze świadczeń, które musi pokryć sprawca wypadku, a z których zwalnia polisa OC. Rekordzista, który nie miał polisy OC, musi wypłacić odszkodowania w kwocie aż 1,6 mln zł.

Za kierowcę, który nie ma ubezpieczenia OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który potem skutecznie i bezlitośnie dochodzi od nieubezpieczonego kierowcy zwrotu pieniędzy.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Ubezpieczenie OC w You Can Drive ma jeszcze jedną dodatkową zaletę. Ergo Hestia jest jednym z niewielu ubezpieczycieli, którzy wprowadzili bezpośrednią likwidację szkód (BLS). BLS polega na tym, że w razie kolizji z winy innego kierowcy postępowanie likwidacyjne przeprowadza ubezpieczyciel poszkodowanego, który następnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy szkody. Jeśli więc kupisz polisę OC w You Can Drive, to nawet jeśli szkoda będzie z winy innego kierowcy, jej likwidacją oraz wypłatą odszkodowania zajmie się Ergo Hestia.

Autocasco chroni samochód

Zupełnie inną rolę niż OC pełni autocasco (AC), które chroni wyłącznie interes posiadacza polisy. AC to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Ochronie podlega samochód ubezpieczonego wraz z wyposażeniem. Ubezpieczenie to ma zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego częściowego lub całkowitego  uszkodzenia.

Odszkodowanie z AC otrzymasz wtedy, gdy:

 • Twój samochód zderzy się z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami czy przedmiotami pochodzącymi spoza jego wnętrza,
 • pojazd zostanie uszkodzony przez osoby trzecie albo wskutek zdarzenia losowego, np. pożaru,
 • samochód zostanie skradziony.

 

W trosce o kierowcę i pasażerów 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW ) kierowcy i pasażerów zapewnia świadczenie pieniężne w razie śmierci ubezpieczonych albo w przypadku urazów powstałych na skutek wypadku.

W przypadku śmierci, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, bliscy zmarłego otrzymają 100% sumy ubezpieczenia, chyba że śmierć nastąpiła w okresie 180 dni od daty wypadku – wtedy będzie to 50% określonej w umowie sumy ubezpieczenia. Z kolei w przypadku doznania urazów ubezpieczony otrzyma określony procent sumy ubezpieczenia, zgodny z tabelą, zależny od rodzaju urazu, który jest rezultatem wypadku.

 

Pomoc na drodze

W skład ubezpieczeń  komunikacyjnych wchodzi również assistance. Pod tym terminem kryją się różnorakie usługi pomocowe (zwane też asystenckimi), takie jak:

 • organizacja i pokrycie kosztów holowania samochodu po kolizji,
 • pokrycie kosztów naprawy auta w miejscu awarii,
 • pokrycie kosztów parkingu strzeżonego w razie zajścia określonych w umowie zdarzeń.

W bardziej rozbudowanym wariancie assistance może obejmować także pokrycie kosztów pobytu w hotelu lub transportu do miejsca docelowego podróży czy miejsca zamieszkania, a także legalne złomowanie po szkodzie całkowitej.

Oprócz OC, AC, NNW i assistance ubezpieczenia komunikacyjne mogą obejmować też inne świadczenia przydatne w razie nieszczęśliwych zdarzeń na drodze. Otrzymasz od ubezpieczyciela auto zastępcze w razie naprawy swojego samochodu z assistance albo rekompensatę finansową za zniszczone szyby i bagaż. Zdecyduj, które ubezpieczenie (pomijając obowiązkowe OC) będzie dla Ciebie odpowiednie i dopasuj je do swoich potrzeb.