Infolinia sprzedażowa | Pn-Pt: 8:00 - 21:00 | Sob-Ndz: 9:00 - 21:00

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Komunikacji – OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Komunikacji – OC

  • Aktualizacja:
  • Dodano:
  • Ocena:
    1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
    Loading...

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zabezpiecza ono Ciebie przed roszczeniami osób trzecich, jeśli odpowiadasz w świetle przepisów prawa za szkodę wyrządzoną na osobie i/lub na mieniu, w związku z ruchem pojazdu. Innymi słowy – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie wtedy, gdy Ty wyrządzisz szkodę i musiałbyś płacić odszkodowanie z własnej kieszeni, gdybyś polisy nie miał. Odszkodowania te bywają bardzo wysokie, szczególnie gdy w wypadku ucierpi człowiek, dlatego polisa ta chroni Twój budżet przed dużymi wydatkami. Poza tym ubezpieczenie to jest obowiązkowe – jego brak wiąże się z koniecznością zapłacenia wysokiej kary do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie z OC

Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ustalona jest na mocy ustawy z 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). Górna kwota odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń za szkody stanowi równowartość w złotych:

  1. w przypadku szkód dotyczących osób – 5 000 000 euro
  2. w przypadku szkód dotyczących mienia – 1 000.000 euro

Powyższe limity odnoszą się do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte polisą, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ochrona obejmuje szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem pojazdu objętego ochroną. Oznacza to że chronimy Cię przed konsekwencjami różnych zdarzeń drogowych takich jak np.: uszkodzenie innego pojazdu po kolizji, potrącenie pieszego lub uszkodzenie ogrodzenia podczas zawracania na wąskiej drodze.

[Oblicz składkę url=’https://www.youcandrive.pl/direct/forms/calculation/newKom/CalculationRegisterS1.seam’ text=’Oblicz składkę ubezpieczenia OC w mniej niż <em>minutę</em>’]

Masz obowiązek posiadać OC

Zakup komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest obowiązkowy. Wynika to z ustawy o jakiej mowa powyżej. Brak tej polisy powoduje, że narażasz się na karę, a do tego jeśli wyrządzisz szkodę, będziesz musiał pokryć ją z własnej kieszeni, a właściwie zwrócić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kwotę odszkodowania, którą wypłaci za Ciebie.

Właściciel auta ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu rejestracji pojazdu i ma obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy samochód pozostaje zarejestrowany – także wtedy, kiedy nie korzysta z niego przez dłuższy czas.

[Zamów rozmowę regulamin=’http://www.youcandrive.pl/regulamin/’ text=’Sprawdź cenę obowiązkowego ubezpieczenia OC’ type=’post’ mail=’procsprzedaz@procontact.pl’]

Garażowanie pojazdu przez zimę lub też nie używanie go przez dłuższy okres nie zwalnia jego właściciela od obowiązku posiadania ważnej polisy OC.

Ubezpieczenie OC nie chroni właściciela pojazdu za szkody, które wyrządzi sam sobie, np. gdy wjedzie w płot czy w drzewo. W takim przypadku przydaje się AC (autocasco).

Każdemu poszkodowanemu z polisy OC należy się pojazd zastępczy – więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.