Infolinia sprzedażowa | Pn-Pt: 8:00 - 21:00 | Sob-Ndz: 9:00 - 21:00

10811380_l

Czy polisa OC „przechodzi” na nowego właściciela?

10811380_l

Czy polisa OC „przechodzi” na nowego właściciela?

  • Aktualizacja:
  • Dodano:
  • Autor: Michał Kawecki - Ergo Hestia
  • Ocena:
    1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
    Loading...

Przy sprzedaży samochodu ubezpieczenie OC zgodnie z przepisami prawa przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Co istotne, polisa zbywcy ważna jest do końca okresu wskazanego na polisie i nie ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres dla nowego właściciela. O fakcie sprzedaży pojazdu zbywca musi powiadomić zakład ubezpieczeń po to, aby dokonał on niezbędnych zmian na polisie. Przeniesienie ochrony na nabywcę pojazdu ma na celu zapobiegnięcie sytuacji, kiedy ktoś jeździłby autem bez ważnego ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia OC, którą otrzymałeś wraz z nowo nabytym pojazdem ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Nabywca samochodu nie musi jednak czekać na wygaśnięcie umowy ubezpieczenia. Jeśli chce kupić polisę w innym zakładzie ubezpieczeń, może wypowiedzieć pisemnie umowę zawartą przez sprzedawcę auta. W takim przypadku umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Nową umowę trzeba zawrzeć najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej, aby nie dopuścić do powstania przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.

Jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC wyślesz pocztą, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania. Oświadczenie można też złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela, a także agentowi zakładu ubezpieczeń. Niektóre zakłady ubezpieczeń dopuszczają też wysłanie skanu takiego dokumentu drogą elektroniczną (ważne jednak, aby był to skan wypowiedzenia z podpisem, a nie jedynie e-mail z taka informacją).

 Nowa kalkulacja składki

Zakład ubezpieczeń z chwilą przepisania polisy na nowego właściciela (ze zbywcy) może dokonać ponownej kalkulacji składki. Nie robi jednak tego zawsze. Jeśli wiesz, że posiadasz wyższe zniżki niż dotychczasowy właściciel możesz wnioskować o rekalkulację składki. Pamiętaj jednak, że przy jej wyliczaniu brane są pod uwagę też inne czynniki wpływające na wysokość składki. Jeśli polisa jest opłacona w całości, a zakład ubezpieczeń nie rekalkuluje jej po Twoich zniżkach, bez ponoszenia dodatkowego kosztu nabywca posiada ochronę do końca okresu wskazanego w polisie zbywcy. Jeśli jednak polisa nie jest opłacona w całości za okres od nabycia pojazdu do końca okresu wskazanego w polisie zbywcy, nabywca zobowiązany jest do jej opłacenia, jeśli chce korzystać z ochrony.

Obowiązki zbywcy (sprzedawcy) auta

Sprzedawca musi przekazać nowemu właścicielowi potwierdzenie zawarcia umowy OC. Oprócz tego ma obowiązek w ciągu 14 dni podać ubezpieczycielowi dane nowego właściciela (imię, nazwisko, adres i numer PESEL albo nazwę, siedzibę i numer REGON).

[Oblicz składkę url=’https://www.youcandrive.pl/direct/forms/calculation/newKom/CalculationRegisterS1.seam’ text=’Oblicz składkę OC / OC+AC w mniej niż<em>minutę</em> już teraz!’]

Zasadą jest, że jeśli kupimy polisę nieopłaconą w całości (np. raty) to za opłacanie rat od dnia nabycia pojazdu odpowiada nowy właściciel. Jeśli polisa byłaby nieopłacona – zakład ubezpieczeń będzie miał prawo do składki za okres udzielanej ochrony.

W przypadku kiedy nie chcesz korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia (zbywcy) możesz je wypowiedzieć w dowolnym momencie ze skutkiem na dzień wypowiedzenia – pamiętaj jednak, że od następnego dnia musisz posiadać nowe ubezpieczenie.

Michał Kawecki - Ergo Hestia

Specjalista do spraw ubezpieczeń w You Can Drive. Od 15 lat zajmuje się ubezpieczeniami dla klientów indywidualnych.